Ziekmelden

 

Ziekte

Kan uw kind niet op school komen door ziekte of om andere redenen, dan vragen we u om dit voor schooltijd aan ons door te geven. U kunt bellen naar het school nummer: 030-2610651. Of u kunt de leerkracht een bericht sturen via Parro. 
 

Ongeoorloofd afwezig

Kinderen zijn vanaf de leeftijd van 5 jaar leerplichtig. Zij kunnen niet zomaar een dag thuis blijven. 
Wij zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij Leerplicht. 


Extra verlof

Extra verlof kan verleend worden bij bijzondere omstandigheden zoals een huwelijk of het overlijden van een familielid. Dit kunt u aanvragen bij Janet via Parro of via de mail: directie@cbs-de-schakel.nl