Gym

Op dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag hebben de groepen 2/3 t/m 8 bewegingsonderwijs in de sporthal naast het schoolplein. Tijdens de lessen komen allerlei verschillende leerlijnen aan bod om de brede motorische vaardigheid van de kinderen te ontwikkelen. Denk hierbij aan klimmen, zwaaien, balanceren, springen, doelspelen en bewegen op muziek. Elk kind heeft de kans om zich op zijn/haar eigen niveau te verbeteren. De ontwikkeling wordt bijgehouden via het leerlingvolgsysteem van GymWijzer! Leuk om eens op de website te kijken: www.gymwijzer.nl. Ook wordt er tijdens de lessen bewegingsonderwijs ingegaan op de sociale- en cognitieve ontwikkeling. Daarnaast komen er gedurende het schooljaar specialisten van verschillende sporten langs om gastlessen te geven aan de kinderen. 

Op woensdag krijgen de groepen 1 en 2 bewegingsonderwijs. Dit gebeurt in de speelzaal binnen in de school. Aan de hand van dezelfde leerlijnen als de midden- en bovenbouw wordt er gewerkt aan de motorische ontwikkeling. Klimmen in het klimrek, springen op én over de banken, balanceren, mikken en bewegen op muziek zijn basisvaardigheden waar intensief mee aan de slag wordt gegaan. Daarnaast leren de kinderen om zelfstandig en in groepjes samen te werken. Door dezelfde leerlijnen en methode te gebruiken hebben de kinderen straks een ideale overgang naar de sporthal. Ook bij de kleuters komen er al verschillende gastdocenten gedurende het schooljaar langs. Naast de ontwikkeling van het kind hopen wij met de lessen bewegingsonderwijs de basis te leggen voor een leven lang bewegen!

Impressie van de speelzaal:
     


Impressie sporthal:
    

Tijdens de gymlessen vinden wij het belangrijk dat de kinderen een sportshirt en een sportbroek dragen. Dit is een andere set kleding dan die het kind al aan heeft naar school. Naast de kleding is het dragen van juiste sportschoenen verplicht. Dit zijn schoenen met een lichte zool en zonder noppen. Hieronder ziet u een voorbeeld van een juiste set kleding + schoenen: