Schooltijden

Schooltijden

Maandag 8.30 - 14.30 uur
Dinsdag 8.30 - 14.30 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur
Donderdag 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag 8.30 - 14.30 uur

Vakantierooster schooljaar 2022/2023

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari
Krokusvakantie 27 februari t/m 3 maart
Goede Vrijdag 7 april
Tweede Paasdag 10 april
Meivakantie             24 april t/m 5 mei
Hemelvaartsdag 18 en 19 mei
2e  Pinksterdag               29 juni
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus
 ​
 

Studiedagen

Schooljaar 2022/2023

14 oktober
5 december vrije middag
23 december vrije middag 
23 januari
6 t/m 10 maart
7 juli