OR

De ouderraad (OR) bestaat in het schooljaar 2021/2022 uit de volgende leden:
 
Ouders
Soumicha (voorzitter), Hanan (penningmeester), Fatiha, Najat, Nasima, Halima, Dega, Pakize, Chaimaa, Aïcha, Jamila, Esther en Shirhaan
 
Teamleden
Nathalie Verveld en Michelle Zoutendijk
 
De belangrijkste taak van de OR is het organiseren van activiteiten (met o.a. het geld van de vrijwillige ouderbijdrage). Daarnaast geven wij ook advies aan de schooldirectie of aan de medezeggenschapsraad (MR) over zaken van de school die ouders aangaat. Zo functioneert de OR dus ook als brug tussen directie, MR en ouders van de school.
 
De OR vertegenwoordigt alle ouders; daarom zijn de vergaderingen in principe openbaar, tenzij er zaken van persoonlijke aard op de agenda staan. Wil je een vergadering bijwonen meldt dit dan vooraf aan de voorzitter (ouderraad@cbs-de-schakel.nl), zodat zij hiermee rekening kan houden.