Onze visie

Wij hebben hoge verwachtingen van ieder kind. En wij halen het hoogst haalbare uit ieder kind.
 
We hebben als team vastgesteld dat de basis van ons werk ligt in kansengelijkheid. Dit is de kapstok waaraan we ons onderwijs en onze ambities ophangen. Wat verstaan wij onder kansengelijkheid?
 
“Elk kind krijgt dezelfde kansen om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Hiervoor passen we soms de omstandigheden wat aan (twee kratjes om op te staan). De startsituatie is daardoor zoveel mogelijk hetzelfde. We bekijken per kind of de leerstof passend is. Moet er worden vertraagd of versneld? Moet er hulp worden ingevlogen? Is er iets nodig in de thuissituatie? Het doel van al deze vragen is dat ieder kind uitstroomt op het niveau dat bij hem/haar past. En dat het kind, de ouders en het team daar trots op zijn.”

Dit schooljaar verdiepen we ons als team ook meer in gedrag. We worden hierbij begeleid door het expertiseteam van de Fritz Redl school. Hierdoor hopen we nog meer tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van elke leerling.