De Vreedzame School

Wij vinden het belangrijk dat er een vreedzaam en veilig klimaat is op school. Want pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Daarom werken wij volgens de principes van de Vreedzame School.

Dit is een programma dat de verantwoordelijkheid van leerlingen wil vergroten.
We streven naar een cultuur van betrokkenheid in de groep en de school. Betrokkenheid van iedereen die op school komt: leerlingen, leerkrachten en ouders.

Bij het programma Vreedzame School worden mediatoren opgeleid. Dit zijn leerlingen die leren bemiddelen bij conflicten. Mediatoren met een jaar ervaring kunnen in groep 8 opgeleid worden tot wijkmediatoren. Daarnaast hebben twee leerlingen uit groep 7 zitting in de Kinderwijkraad. Deze raad bedenkt voorstellen om de wijk veiliger te maken en integratie te bevorderen. Jaarlijks bedenken leerlingen een project dat  in de Vreedzame wijk wordt uitgevoerd. Dit schooljaar zijn we gestart met een leerlingenraad.

In de klassen wordt er gewerkt met de methode van de Vreedzame School. Er zijn 6 blokken:
1. We horen bij elkaar – groepsvorming (10 lessen)
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering (6 lessen)
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie (6 lessen)
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens (6 lessen)
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid (4 lessen)
6. We zijn allemaal anders – diversiteit (6 lessen)

Elk blok start met een opening met de hele school.