De Schakelaars

In elke groep zijn er kinderen die baat hebben bij meer uitdaging en hogere orde denken.
Onze intern begeleiders begeleiden deze kinderen.
Wij gebruiken het programma DHH om de kinderen in kaart te brengen die in aanmerking komen voor deze extra uitdaging. In oktober vult elke leerkracht een signalering in voor de hele groep.
De kinderen die hieruit naar voren komen, gaan één keer per week met de intern begeleider aan de slag met extra uitdagende opdrachten en vragen op het gebied van het hogere orde denken.
Ook plannen en organiseren worden meegenomen.
 
De kinderen krijgen werk mee voor de rest van de week.
Dit kunnen zij naast hun gewone werk en naast het reguliere compacten en verrijken, maken.