Brede School Overvecht

De Brede School Overvecht bestaat uit 12 scholen en 2 partners (Dock en Ludens kinderopvang).
Er is een kernteam waarin alle directeuren van de scholen zitten, een manager van de kinderopvang en
3 coördinatoren. 
Vanuit het Kernteam worden de inhoudelijke thema’s Talentontwikkeling, Ouderbetrokkenheid en Vreedzame wijk aangestuurd. De thema’s die niet in het Brede School concept zijn opgenomen, maar wel in deze context van belang zijn en binnen de kerngroep regelmatige afstemming vergen zijn o.a.: de MuziekRoute, ontwikkelingen in de wijk, Overvecht zijn wij samen, sport en gezonde leefstijl, kunst en cultuureducatie.

Meer informatie vindt u op de site van de Brede School Overvecht: Overvecht (bredeschoolutrecht.nl)