Schooltijden / vakantie

Schooltijden

Maandag 8.30 - 14.30 uur
Dinsdag 8.30 - 14.30 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur
Donderdag 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag 8.30 - 14.30 uur

Vakantierooster schooljaar 2021/2022

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober
Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari
Krokusvakantie 28 februari t/m 4 maart
Goede Vrijdag 15 april
Tweede Paasdag 18 april
Meivakantie             25 april t/m 6 mei
Hemelvaartsdag 26 en 27 mei
2e  Pinksterdag               6 juni
Start Zomervakantie 11 juli t/m 21 augustus
 ​
 

Studiedagen

Schooljaar 2021/2022

4 oktober
3 december vrije middag
24 december vrije middag 
28 januari
7 t/m 11 maart
7 juni
8 juli